GỌI NGAY
TÌM CỬA HÀNG

Kích thước

Thông Tin Chung

Dài x Rộng x Cao: 1630 mm x 650 mm x 1070 mm Vận hành: Tay ga, đạp trợ lực
Chiều cao yên xe: 740mm Cách thức thao tác: Tự động
Khoảng cách trục bánh xe: 1150mm Quãng đường đi được mỗi lần sạc 75 km/ 1 lần sạc (trong điều kiện tiêu chuẩn)
Đường kính bánh xe: Bánh trước: 18″ x 2,5″

Bánh sau: 18″ x 2,5″

Vận tốc 25-35 km/h

Kích thước

Thông Tin Chung

Dài x Rộng x Cao: 1630 mm x 650 mm x 1070 mm Vận hành: Tay ga, đạp trợ lực
Chiều cao yên xe: 740mm Cách thức thao tác: Tự động
Khoảng cách trục bánh xe: 1150mm Quãng đường đi được mỗi lần sạc 75 km/ 1 lần sạc (trong điều kiện tiêu chuẩn)
Đường kính bánh xe: Bánh trước: 18″ x 2,5″

Bánh sau: 18″ x 2,5″

Vận tốc 25-35 km/h

Kích thước

Thông Tin Chung

Dài x Rộng x Cao: 1630 mm x 650 mm x 1070 mm Vận hành: Tay ga, đạp trợ lực
Chiều cao yên xe: 740mm Cách thức thao tác: Tự động
Khoảng cách trục bánh xe: 1150mm Quãng đường đi được mỗi lần sạc 75 km/ 1 lần sạc (trong điều kiện tiêu chuẩn)
Đường kính bánh xe: Bánh trước: 18″ x 2,5″

Bánh sau: 18″ x 2,5″

Vận tốc 25-35 km/h

MỘT KỶ LỤC MỚI ĐƯỢC XÁC LẬP

80

km/lần sạc

MỘT KỶ LỤC MỚI ĐƯỢC XÁC LẬP

80

km/lần sạc

 

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ

 

Nội dung thông tin chi tiết 21. Ví dụ1

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ1

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ1

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ1

Nội dung thông tin chi tiết 21. Ví dụ1

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ1

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ1

Nội dung thông tin chi tiết 2. Ví dụ1

 
morph hover effect
Play VIDEO

Bình luận của khách hàng